szkolenia

prowadzimy kursy i szkolenia informatyczne

Firma ACENTER s.c. informuje, iż prowadzi na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu szkolenie
pn.: "Obsługa i administracja systemu InsERT".


Szkolenie realizowane jest w ramach projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pn. "Wsparcie kompetencji na starcie" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013Termin realizacji szkolenia : 06.12.2013 r. - 19.12.2013 r.

strona Projektu: www.kompetencje.wup.opole.pl